srijeda, 30. siječnja 2013.

Rođendan

 Dali vam je poznato,ono kad vam dijete dođe i kaže: mama pozvana sam na rođendan,ali u zadnji tren!
To mi se često događa.
Pa,evo to je taj poklon u zadnji tren.Dobro je i ispalo s obzirom da sam se morala žuriti.

Vi e famigliare qundo i bambini vengono a casa  e vi dicono: mamma sono invitata ad un compleano,pero ad ultimo momento!
Mi capita spesso.
Behhh, questo e il regalo al ultimo minuto.


Nema komentara:

Objavi komentar